fbpx

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı: KAAN SANAL MAĞAZACILIK VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Satıcı’nın Açık Adresi: Yenikent Mah. 666.sk. no:13/c Esenyurt/İstanbul
Satıcı’nın Telefonu: 0545 575 26 42
Satıcı Mersis No:
Satıcı E-Posta Adresi : kaantasarimm@gmail.com
Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: Aras Kargo

ALICI

Adı – Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta :

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İş bu Sözleşme’nin tarafları iş bu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, letwom.com’a ait letwom.com adlı web sitesinden (“Web sitesi”), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

Alıcı, Satıcı’nın isim, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu ürün veya ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün veya ürünleri sipariş verdiğini iş bu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERİN FİYAT, ÖDEME VE TESLİMATLARI

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Birim fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve Alıcı’nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcı’nın, Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta Alıcı’ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır).

Ürün Kodu Ve Adı

Adet

Satici Unvani

Birim Fiyatı

Anlaşmalı kargo firması

Birim İndirimi Kupon Puan

Toplam Satış Tutarı

Vade Farkı

KDV Dahil Toplam Tutar

Teslimat Adresi

Fatura Adresi

 

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRÜLÜĞÜ

İş bu sözleşmenin yürürlüğü Alıcı’nın, ürünü almış olduğu tarihten itibaren geçerlilik kazanmaktadır.

TAAHHÜTLERİN GEÇELİLİK SÜRESİ

Satıcı’nın, internet sitesi üzerinden ilân ettiği fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilân edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MALIN TESLİMİ VE TESLİMAT

Sözleşme, Alıcı’nın Satıcı’dan almış olduğu ürünlerin Alıcı’ya teslimi ile ifa edilmiş olur. Ürün, Alıcı’nın belirtmiş olduğu adresi sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim edilecektir. Teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafında ürün bilgilerinde aksine bir durum belirtilmedikçe teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanacaktır. Diğer ürünlerde ise teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

Ürünün teslimatı, ödeme gerçekleştikten sonra belirtilen süreler içinde yapılmaktadır. Satıcı, teslimatın imkansız olduğu haller dışında, Alıcı’nın ürünü sipariş ettikten sonra en geç otuz (30) gün içerisinde Alıcıya ürünü ulaştırmakla yükümlüdür.

Alıcı, Satıcı’ya verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Kargo firmasının Ürün’ü Alıcı’ya teslim etme aşamasında karşılaşabileceği sorunlardan ve siparişi verilen Ürün’ün Alıcı’ya teslim edilmemesi hâlinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu durumda Satıcı Ürün’ün ifasına ilişkin edimini tam ve eksiksiz şekilde yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya geri iade edilmesinden dolayı oluşan tüm masraf ve giderler de Alıcı’ya aittir.

Alıcı, zarar görmüş paketleri teslim almayarak kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmalıdır. Şayet kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, Alıcı, paketin o esnada açılarak Ürün’ün hasarsız teslim edildiğini kontrol etme ve mevcut durumun bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte derhal Satıcı’ya yazılı olarak bildirilmelidir.

Ürün’ün, Alıcı’nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek olması halinde, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Satıcı bu durumda Alıcı’nın yapmış olduğu bedeli 14 (on dört) gün içerisinde iade eder.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı, sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, tasarımdan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu olmayacaktır. Sistem hatalarına dayalı olarak ortaya çıkan fiyat yanlışlıkları durumunda Alıcı, Satıcı’dan hak iddiasında bulunamaz. Satıcı, derhal Alıcı’ya, siparişe konu Ürün’ün gerçek fiyatı ile birlikte mevcut durumu yazılı olarak veya kayıtlı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirir. Alıcı, iş bu bildirimden 7 (yedi) gün içerisinde bakiye ödemeyi tamamlar, aksi takdirde Satıcı siparişi iptal eder.

ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya web sitesinde yer alan bize ulaşın kısmından ulaşabilirler.

Alıcı, iş bu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

Alıcı, Ürün’ü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun Ürün’e ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin Satıcı’ya 14 (ondört) günlük cayma süresi içinde ve yazılı olarak (info@letwom.com) adresine yapılması şarttır. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde, sözleşmeye konu Ürün ile birlikte 2 (iki) adet faturanın ilgili yerleri eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmuş ve Alıcı tarafından imzalanmış bir nüshasının da Satıcı’ya iadesi gerekir. Bu durumda kargo masrafı Alıcı’ya ait olacaktır.

Ürün uygun şekilde Satıcı’ya iade edildikten sonra Satıcı tarafından ürün bedeli Alıcı’ya sözleşmede belirtilen süre içerisinde iade edilecektir.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutad kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılamayacağı haller şunlardır;

Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde,
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.
DİĞER HÜKÜMLER

Satıcı, Ürün’ün teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı’yı yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle eşit fiyatta ve kalitede farklı bir ürün tedarik edebilir.

Ürün’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar nedeni ile 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 (on) günü aşması söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 (on) gün içinde Alıcı’ya iade edilir. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN YETKİLİ MERCİLER

 

İş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar sebebiyle her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

Alıcı, iş bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

Alıcı, 14 (on dört) maddeden oluşan iş bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.